ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att använda taniza.se accepterar du att vara lagligt bunden av våra villkår och integritetspolicy, vilka börjar gälla direkt när du börjar använda Taniza Handelsbolags hemsida. Om du inte går med på att vara lagligt bunden av följande villkår, använd eller besök inte Taniza Handelsbolags hemsida.

Allt lager på taniza.se är beroende av tillgänglighet. Vi har gjort allt vi kan för att visa våra produkter så korrekt som möjligt. Färgerna du ser på taniza.se kan dock variera beroende på din skärm, och därför kan vi inte garantera att din skärms visning av olika färger är exakt. Inte alla produkter som finns i butiken är tillgängliga på nätet. Taniza Handelsbolag ansvarar inte för produkter som blir slutsålda eller som slutar tillverkas i vår studio medan de visas på nätet. Vi försöker dock fortfarande hålla hemsidan uppdaterad.

Alla dina beställningar som du gör via taniza.se utgör ett erbjudande av dig till Taniza Handelsbolag att köpa specifika produkter eller tjänster för priset (inklusive leverans och andra kostnader) specificerade på hemsidan vid tillfället då du gör din beställning. Taniza Handelsbolag strävar efter att ge bästa möjliga service till alla våra kunder, men vi tolererar inte olagliga aktiviteter eller missbruk på vår hemsida eller via mejl.

Taniza Handelsbolag har rätten att acceptera eller neka alla erbjudanden oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till felaktiga priser, produktbeskrivningar, eller andra fel i din beställning.

Inget binande avtal görs om inte Taniza Handelsbolag kommunicerar till dig att en beställning har accepterats och betalningen har gått igenom.

Alla priser inkluderar GST för svenska kunder. Priserna är korrekta vid köpstillfället men kan ändras utan förvarning.

Alla bilder på taniza.se är skyddade av svenska upphovsrättslagar och ägs av Taniza Handelsbolag.